Tạo website miễn phí

Hướng dẫn đăng ký
B1: Đăng ký - Nếu bạn chưa có tài khoản trên website www.CWE.VN bạn vui lòng đăng ký một tài khoản (nếu đã có bạn bỏ qua bước này).
B2: Đăng nhập (Nếu bạn đăng ký lần đầu vui lòng chờ 3-5 phút để hệ thống tự động kích hoạt tài khoản/đăng nhập)
B3: Bấm vào nút Tạo website
B4: Điền các thông tin cho website
B4.1: Bấm vào biểu tượng con mắt của Website bạn đã tạo
B4.2: Tạo mục (Trang chủ, Giới thiệu, ..../ theo nhu cầu của bạn)
B5: Nếu bạn cần trợ giúp hãy liên hệ add.
B6: Tự tạo website riêng theo nhu cầu của bạn.
vimotngaymai

Cách tạo một website cá nhân đơn giản

vimotngaymai
x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ